Wspieramy

podziekowanie

Pomoc w odtworzeniu sztandaru 58 Pułku Piechoty (4 Pułku Strzelców Wielkopolskich)

Podziękowanie od Stowarzyszenia GRH 58 pp. Dzięki otrzymanemu wsparciu sztandar udało się odtworzyć po 75 latach. Oryginał tego najwyższego pułkowego symbolu w Wojsku Polskim spłonął w 1939 r. podczas bitwy pod Bzurą.

motoserce

Wsparcie organizacji V zbiórki krwi MOTOSERCE 2013 we Wrocławiu 20.04.2013 r.

Podziękowanie od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polskiego Centrum Krwiodawstwa oraz serwisu Motozloty. com.