fbpx

Cieszymy się, że jesteś z nami!

By nasza współpraca gładko się układała, przypominamy Ci
najważniejsze zagadnienia związane z pracą w Poland Workforce.
Te informacje znajdziesz również w notesie pracownika.

Przydatne informacje związane z zatrudnieniem

Masz pytania lub wątpliwości związane ze swoim zatrudnieniem? Skontaktuj się z nami mailem! Pamiętaj by w temacie wiadomości nazwać zagadnienie, w sprawie którego piszesz, jak również podać swoje imię, nazwisko (Np.: „Kilometrówka, Jan Kowalski”). Dzięki temu będziemy mogli dokładnie i spokojnie przyjrzeć się Twojej sytuacji, co nie zawsze jest możliwe w przypadku rozmowy telefonicznej.

e-mail: pracownik@polandworkforce.com

Możesz też oczywiście zawsze zadzwonić do swojego koordynatora!

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek-piątek, 08:30-16:30

Rozliczenie czasu pracy i naliczanie wynagrodzenia odbywa się na podstawie kart godzinowych (POBIERZ WZÓR). Co tydzień, należy do nas przekazać wypełnioną i podpisaną przez pracodawcę kartę godzinową. Brak dostarczonej karty godzinowej może skutkować błędnie naliczonym wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane przelewem 10-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Bardzo dbamy, by nasi pracownicy otrzymywali pieniądze na czas. Po dokonaniu przelewu na konto, otrzymasz wiadomość sms z informacją o wysokości wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia przez Ciebie uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem pracy możesz wnioskować do nas o dokonanie zwrotu. Podstawą zwrotu kosztu jest przedstawienie oryginalnego dokumentu potwierdzającego wydatek (rachunek, faktura).

Zwroty kosztów wypłacane są 25-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli 25-ty wypada w dzień wolny od pracy, zwrot będzie dokonany w najbliższym dniu roboczym.

Abyśmy mogli zwrócić Ci koszty, należy przesłać nam odpowiednie dokumenty:

  1. a) jeśli jeździsz własnym samochodem: należy wypełnić ewidencję przebiegu pojazdu – kilometrówkę (POBIERZ WZÓR)
  2. b) jeśli jeździsz samochodem służbowym: do wypełnionej kilometrówki należy dołączyć oryginały rachunków lub faktur za paliwo
  3. c) jeśli jeździsz transportem publicznym: należy zbierać i przesłać nam oryginały rachunków wraz z potwierdzeniem zakupu (każdy rachunek lub faktura musi być opisany Twoim imieniem i nazwiskiem)

Poland Workforce będzie weryfikować przekazane dokumenty w celu potwierdzenia ich zasadności i wiarygodności. Komplet wymaganych do zwrotu kosztów dokumentów, należy przekazać pocztą do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do biura Poland Workforce:

Poland Workforce Sp. z o.o. S.K.A.
Nenckiego 136A
52-223 Wrocław
NIP: 701-03-53-152

Pracownik może złożyć jednorazowy wniosek o przyznanie zaliczki na poczet wynagrodzenia. Zaliczka może być przyznana w pierwszym miesiącu pracy i zostanie potrącona z najbliższego wynagrodzenia o pracę. Wypłata zaliczek odbywa się raz w tygodniu (w środy). Maksymalna kwota zaliczki to 150€.

Ewentualne wątpliwości lub pytania związane ze zwrotami kosztów/zaliczkami można zgłosić pisemnie na adres e-mail: pracownik@polandworkforce.com

W imieniu Pracownika Poland Workforce, pracodawca lub firma zewnętrzna mogą zorganizować zakwaterowanie na czas wykonywania pracy.

W momencie wydania i zdania zakwaterowania należy dokładnie wypełnić z osobą wydającą kwaterę protokół zdawczo-odbiorczy (POBIERZ WZÓR). To bardzo ważne, bo chroni Cię przed ewentualnymi nieporozumieniami dotyczącymi stanu kwatery, a co za tym idzie, dodatkowymi kosztami.

Czasem wejście na zakwaterowanie jest możliwe tylko po wcześniejszym wylegitymowaniu się dowodem osobistym i wpłaceniu właścicielowi kaucji zabezpieczającej przed ewentualnymi zniszczeniami. Kaucja jest zwracana w momencie opuszczenia zakwaterowania pod warunkiem zdania zakwaterowania w stanie czystym i niepogorszonym.

Poland Workforce może Cię obciążyć opłatami za media (energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda) w sytuacji, gdy zostaną przekroczone przyjęte przez Poland Workforce normy zużycia, zgodnie z porą roku i liczbą mieszkańców na danej kwaterze.

W przypadku dokonania szkody lub zniszczenia mienia znajdującego się w udostępnionym zakwaterowaniu, w sytuacji, w której bieżąca naprawa z Twojej strony nie jest możliwa, ponosisz pełną odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia. Na zakwaterowaniu należy przestrzegać regulaminu zakwaterowania.

a) URLOP

Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

  • 2,0 dni za każdy przepracowany miesiąc – jeśli wykonuje pracę na terenie Polski oraz Niemiec
  • 2,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc – jeśli wykonuje pracę na terenie Francji

Aby skorzystać z urlopu należy przed jego rozpoczęciem przekazać mailowo, na adres: pracownik@polandworkforce.com, wypełniony i zaakceptowany przez Twojego pracodawcę i Poland Workforce wniosek urlopowy (POBIERZ WZÓR).

b) CHOROBA, WYPADEK PRZY PRACY

O każdej chorobie należy poinformować pracodawcę oraz biuro Poland Workforce w pierwszym dniu choroby. Jeśli z powodu choroby nie stawisz się w pracy, powinieneś niezwłocznie udać się do lekarza. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu choroby jest zwolnienie lekarskie.

Ubezpieczenie „Hestia Podróże”

Każdy Pracownik wyjeżdżający za granicę jest dodatkowo ubezpieczony na wypadek korzystania z usług medycznych poza granicami kraju, jest to ubezpieczenie „Hestia Podróże”.

Aby uzyskać pomoc medyczną należy  postępować zgodnie z przekazanymi podczas zatrudnienia wskazówkami, pamiętając o podaniu numeru polisy ubezpieczeniowej. Jeśli lekarz wypisze zwolnienie lekarskie, oryginał należy wysłać niezwłocznie pocztą do biura Poland Workforce (adres podany w pkt. 1). Polisa obowiązuje tylko w trakcie pobytu za granicą, w okresie trwania umowy o pracę.

Wypadek przy pracy, w drodze do i z pracy:

W przypadku wypadku przy pracy należy niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu brygadziście lub bezpośrednio pracodawcy użytkownikowi oraz powiadomić Poland Workforce. W przypadku wypadków przy pracy, jak również w drodze do i z pracy niezbędne będzie ustalenie okoliczności zdarzenia. Protokół okoliczności wypadku sporządza osoba upoważniona we współpracy z Tobą oraz komisją powypadkową. Biuro Poland Workforce każdorazowo poinformuje Cię jak będzie przebiegać procedura ustalania okoliczności wypadku i z kim należy się skontaktować.

W każdym z przypadków należy pilnie skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela (numer telefonu znajduje się na polisie „Hestia Podróże”). Zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela gwarantuje bezpłatne korzystanie z usług medycznych związanych z udzieleniem pomocy. Konieczne jest też zgłoszenie się do lekarza.

c) NIEOBECNOŚCI

O każdej nieobecności musisz poinformować Poland Workforce oraz pracodawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności, z powodu których nie możesz stawić się w pracy, powinieneś o nich niezwłocznie poinformować biuro Poland Workforce oraz pracodawcę i przedstawić stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność.

Nieusprawiedliwiona nieobecność może zostać potraktowana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować upomnieniem, naganą lub rozwiązaniem umowy.

Poleć pracownika i zarób 600 zł!

Jeśli znasz osobę, która mogłaby być naszym kolejnym pracownikiem – poleć ją za pośrednictwem maila na adres: pracownik@polandworkforce.com lub wyślij sms do swojego koordynatora. W wiadomości powinno być imię i nazwisko polecanej osoby, jej stanowisko oraz telefon kontaktowy. Jeśli Twój znajomy okaże się dobrym kandydatem i przepracuje u nas pełny miesiąc, otrzymasz premię wysokości 600 zł!

pliki do pobrania icon

Pliki do pobrania

Potrzebujesz druków do wypełnienia kilometrówki lub wniosku urlopowego? Tu znajdziesz potrzebne dokumenty do pobrania!