Korzyści wynikające z pracy tymczasowej

Praca tymczasowa to najczęściej wybierana forma zatrudnienia okresowego, która zyskuje na popularności. Jedną z podstawowych korzyści z niej wynikających jest doraźne wsparcie finansowe.  Ale dzięki pracy tymczasowej zdobędziemy również dodatkowe doświadczenie oraz wykażemy, że jesteśmy zaradni i mamy proaktywne nastawienie zawodowe.

Warunki zatrudnienia tymczasowego

System pracy tymczasowej zwany jest często trójstronnym porozumieniem, zawartym między trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej (ATP), pracownikiem tymczasowym (PT) oraz pracodawcą-użytkownikiem (PU). O skuteczności i trwałości tej relacji świadczą rozległe korzyści, które zyskuje każda ze stron, a przede wszystkim pracownik tymczasowy. Nie ponosi on żadnych kosztów organizacyjnych związanych z procesem rekrutacji i zdobyciem danej posady, a także w trakcie samego zatrudnienia może liczyć na wsparcie agencji (APT), która jest formalnym pracodawcą i odpowiada za wszelkie kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy: nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki. Dodatkowo, pracownika chroni także ustawa, w myśl której ma on takie same prawa, jak osoba zatrudniona na stałe. Praca tymczasowa jest w Polsce uregulowana prawnie dość precyzyjnie, a agencje pracy są systematycznie kontrolowane przez odpowiednie instytucje, dlatego ryzyko trafienia na nierzetelnego pracodawcę jest znikome.

Doraźne korzyści zatrudnienia tymczasowego

Praca tymczasowa jest poszukiwana i doceniana przede wszystkim ze względu na możliwość szybkiego zarobku, co jest doskonałym rozwiązaniem na wyrównanie braków w budżecie. Jest to w pełni legalna forma zatrudnienia, zatem nie musimy się obawiać kontroli różnych organów oraz tego, że ktoś nas może oszukać, jak w przypadku pracy „na czarno”. Praca tymczasowa podejmowana u nas w kraju zwykle wiąże się z elastycznym czasem pracy, dlatego możemy pogodzić ją np. ze studiami czy innymi zleceniami wykonywanymi w trybie zmianowym.

Cenne doświadczenie i perspektywa stałego zatrudnienia

Oprócz wymienionych powyżej, podstawowych walorów wynikających z zatrudnienia w systemie pracy tymczasowej, jest jeszcze cały zestaw dodatkowych aspektów, warunkujących naszą (lepszą!) pozycję na rynku pracy w przyszłości. Praca tymczasowa daje bowiem możliwość zdobycia cennego doświadczenia, podniesienia kwalifikacji, przejścia szkoleń wewnętrznych, a także (w przypadku pracy za granicą) możliwości podszkolenia języka obcego. Studenci lub osoby rozpoczynające karierę dzięki pracy tymczasowej mogą rozbudować swoje CV w kategorii „doświadczenie zawodowe”. Nawet jeśli dane stanowisko nie jest tym, które chce się wykonywać w przyszłości, to ta aktywność zaprocentuje na rozmowie kwalifikacyjnej. Dla rekrutera jest to sygnał, że dana osoba jest zaradna, proaktywna, potrafiąca budować kontakty zawodowe, a także mająca już pewne doświadczenie i „obycie” w pracy (zna panujące w pracy reguły, zwyczaje, odnajduje się w hierarchii zawodowej). Dla absolwentów na przykład praca tymczasowa może być próbą sprawdzenia się w danej dziedzinie i przekonania, czy to na pewno jest zawód, który chcą wykonywać. Warto pamiętać, że każda umowa z agencją (czy to umowa o pracę, zlecenie lub dzieło) jest legalną formą zatrudnienia, z czym wiąże się m.in. opłacanie składek pracownika czy naliczanie czasu pracy do emerytury.

Jak widać korzyści wynikających z zatrudnienia tymczasowego jest bardzo dużo. Szybki dodatkowy zarobek, legalne zatrudnienie, elastyczny czas pracy oraz możliwość nabycia cennego doświadczenia to tylko niektóre z nich. Podejmując pracę jako pracownik tymczasowy pokazujemy, że jesteśmy przedsiębiorczy, zaradni życiowo i mamy już pewną orientację na rynku pracy. A to są cechy pracownika, którego każdy pracodawca przyjmie z otwartymi ramionami.