Współwłaściciel POLAND WORKFORCE nagrodzony francuskim orderem za zasługi

odznaczenie_francuskie_SFK

Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak, współwłaściciel POLAND WORKFORCE został we wtorek 22 lipca 2014 nagrodzony francuskim orderem za Zasługi dla Rolnictwa w randze kawalera. Odznaczenie odebrał osobiście z rąk Ambasadora Francji w Polsce Pana Pierre’a Buhler.

Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak został wyróżniony wysokim francuskim odznaczeniem – orderem „Zasłużony dla Rolnictwa” w randze Kawalera. Ambasador Francji, przyznając order w imieniu francuskiego Ministra Rolnictwa, podkreślił zasługi Pana Filipka-Kaźmierczaka we współpracę polsko-francuską w dziedzinie rolnictwa.

Order za Zasługi dla Rolnictwa został ustanowiony w 1883 roku przez ministra Rolnictwa Trzeciej Republiki, Jules’a Méline’a. Przyznawany jest osobom w uznaniu szczególnych zasług dla rolnictwa lub dokonań na rzecz Francji w sektorze rolno-spożywczym.

Sebastian Filipek-Kaźmierczak, jako absolwent Wyższej Szkoły Handlowej ESA 3 w Paryżu oraz absolwent podyplomowych studiów na bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej, większą część swojej działalności związał z rolnictwem.

W latach 1999–2006 podjął się nowatorskiego jak na tamte czasy zadania: przeniesienia na polski grunt francuskiego modelu doradztwa rolnego i rachunkowości dla gospodarstw rolnych. W tym celu współtworzył, razem z francuskimi centrami ekonomiki rolniczej, oddział w Bydgoszczy, będący polskim ośrodkiem gospodarki wiejskiej zwanym CER Polska. Dzięki działalności z zakresu doradztwa ekonomicznego i finansowego dla gospodarstw rolnych, Pan Filipek-Kaźmierczak stał się pierwszoplanowym partnerem francuskich przedsiębiorstw, które pragną rozwijać działalność na polskim rynku w sektorze rolnym i rolno-spożywczym.

Od 2006 roku również pełnił przez 2 lata funkcję Sekretarza Stanu w polskim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki doskonałej znajomości języka francuskiego działał na rzecz zbliżenia z Francją, co doprowadziło do zawarcia porozumień politycznych o wzajemnym wsparciu pomiędzy naszymi państwami w Radzie Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Dziś Pan Sebastian pełni różne funkcje w Polskiej Izbie Handlu i innych stowarzyszeniach. Działa na rzecz kształcenia rolniczego oraz mobilności polskich pracowników w Unii Europejskiej.

Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji, wręczając odznaczenie Panu Sebastianowi Filipkowi-Kaźmierczakowi powiedział: „Zawsze leżała Panu na sercu współpraca z Francją i promowanie francuskiego modelu rolnego, którego jest Pan wytrawnym znawcą.”

Tego dnia w rezydencji Ambasadora Francji w Polsce odznaczenie wręczono jeszcze dwóm innym wybitnym polskim osobistościom. Oprócz Sebastiana Filipka-Kaźmierczaka wyróżnieni zostali Pan Andrzej Grzyb, polski parlamentarzysta zaangażowany w integrację europejską i obronę praw człowieka oraz Pan Marek Ziółkowski – profesor, senator i były konsul honorowy Francji w Poznaniu, działacz na rzecz relacji polsko-francuskich.

odznaczenie_francuskie_SFK-3odznaczenie_francuskie_SFK-2