rynek pracy

Trendy na polskim rynku pracy tymczasowej

Rynek pracy tymczasowej w Polsce dynamicznie się zmienia. Agencje zatrudnienia mają coraz większe znaczenie i będą musiały sprostać nowym oczekiwaniom. Sama praca tymczasowa znacznie wpłynie na obniżenie bezrobocia, a negatywne nastawienie pracowników do tej formy zarobku, będzie się polepszać.

Układ sił na rynku pracy powoli się zmienia – to pracownik, a nie pracodawca będzie niedługo stał na uprzywilejowanej pozycji w kwestii poszukiwania pracy. Według ekspertów, ofert zatrudnienia będzie coraz więcej, przez co Agencje pracy tymczasowej będą musiały wypracować nowe, bardziej kreatywne metody dotarcia do potencjalnych kandydatów na pracownika.

Rynek wciąż nie jest nasycony pracą tymczasową, a jej popularność w Polsce ciągle wzrasta. Pracodawcy coraz chętniej wykorzystują ją, jako formę zatrudnienia, która daje możliwość szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku, bez tworzenia w firmie stałych kosztów. Zmienić ma się również nieco sceptyczne nastawienie wśród pracowników, którzy uważają pracę tymczasową za niestałą i mało wymagającą.

Praca tymczasowa w dalszym ciągu będzie wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia. Potwierdza to m.in. tegoroczny, europejski raport Ciett z którego wynika, że z 35 % pracowników tymczasowych bezrobotnych przed kontaktem z agencją, tylko 14 % po ustaniu zlecenia powróciło do statusu osoby bezrobotnej.