raport z rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza

Od początku roku obserwujemy znaczącą poprawę najważniejszych wskaźników rynku pracy. Dotyczy to przede wszystkim stałego spadku stopy bezrobocia. W okresie od stycznia do końca maja zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego i zgodnie z danymi Resortu Pracy wyniosła pod koniec maja 12,5%. Pozytywne informacje napływają także z Urzędów Pracy, gdzie zwiększyła się ilość dostępnych ofert pracy, a liczba zarejestrowanych osób bez pracy stale się zmniejsza. Ponadto z najświeższych danych GUS wynika że, przeciętne wynagrodzenie w maju wzrosło w sektorze przedsiębiorstw o 4,8% w stosunku do tego samego okresu rok temu.

Coraz mniej osób bez pracy

Wg danych GUS stopa bezrobocia wyniosła w Polsce pod koniec kwietnia 13%, co oznacza jej spadek o 0,5 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei rok temu w tym samym czasie bezrobocie wynosiło 14%. Jest to więc pozytywna tendencja, która utrzymuje się już od dłuższego czasu. Przekładając te wyniki na konkretne liczby to bez pracy z końcem kwietnia było 2,079 mln osób, z czego 1,040 mln kobiet. Oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 103,2 tys. osób w porównaniu do marca i 181,7 tys. w stosunku do stycznia. Pierwsze szacunkowe dane za maj pokazują natomiast, że liczba osób bez pracy może spaść poniżej 2 mln i wynieść 1,993 mln osób.

Najwyższe bezrobocie na północy Polski

Najwyższa stopa bezrobocia w dalszym ciągu utrzymywała się w kwietniu na północy kraju. W województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 20,5%, w kujawsko-pomorskim – 17,4%, w zachodniopomorskim – 17,1%. Ważne jest jednak, że ta sytuacja się poprawia i liczba osób pozostających bez pracy w tych regionach spada. W porównaniu do marca w województwie warmińsko-mazurskim zmniejszyła się aż o 5,9% co jest najwyższym wynikiem w Polsce. Obniżenie liczby osób pozostających bez pracy, odnotowano także we wszystkich pozostałych województwach. Powyżej 5% w lubuskim – o 5,7%, wielkopolskim – o 5,6%, kujawsko-pomorskim – o 5,4% i zachodniopomorskim – o 5,1%.

Większa szansa na pracę

W urzędach pracy zwiększyła się liczba dostępnych ofert pracy. Na koniec kwietnia było ich 65,6 tys., czyli o 4,5 tys. więcej niż w marcu. Wzrost ogłoszeń w tym okresie jest związana jak co roku rozpoczęciem prac sezonowych. Jednak oprócz tego, do pojawiania się nowych ofert zatrudnienia przyczynia się stałe ożywienie gospodarcze, które dostrzegalne jest już od początku bieżącego roku. Branże, które dysponują największą ilością nowych ofert pracy to: IT, logistyka/transport, a także branża budowlana, w której odnotowano trzykrotny wzrost ogłoszeń o pracę w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Ponadto sezon wiosenno-letni charakteryzuje się zwiększeniem ofert pracy za granicą. Najwięcej możliwości daje oczywiście praca w Niemczech, we Francji czy w Holandii. Dostępne są tam oferty zarówno dla specjalistów z branży budowlanej, jak i pracowników na produkcji i w rolnictwie. W przypadku problemu ze znalezieniem pracy w kraju, jest to opcja do rozważenia.

Poprawa wskaźników rynków pracy i pozytywne komentarze ekspertów gospodarczych dają nadzieję, że bezrobocie w Polsce będzie w dalszym ciągu spadać. Liczba osób bez pracy jest bardzo duża, jednak stale pojawiające się oferty pracy na pewno pozwolą na kolejne zatrudnienia.