rynek pracy

Sprawdź, gdzie ślusarz znajdzie pracę

Od kilku lat zawód ślusarza jest wymieniany wśród najbardziej poszukiwanych profesji. Zarówno w Polsce jak i za granicą na specjalistę w tej dziedzinie czeka praca. Jest to jedna z tych specjalizacji, na którą jest większe zapotrzebowanie, niż osób gotowych podjąć pracę. Ślusarz ma całkiem dużą swobodę przy wyborze miejsca zatrudnienia. Zatem najważniejszym pytaniem dla ślusarza może okazać się nie tylko to, gdzie znaleźć pracę, lecz która z możliwości będzie najbardziej opłacalna.

Pożyteczna praca – ślusarz zawsze potrzebny

Ślusarza poszukują firmy o różnorodnym profilu. Dobry fachowiec jest niezbędny w warsztacie samochodowym, różnego rodzaju serwisach naprawiających sprzęt oraz w firmach sanitarnych. I to wcale nie jest pełna lista miejsc, w których ślusarz może znaleźć zatrudnienie. Warto zdecydować się na specjalizację, która da nam mało powszechne, a pożądane na rynku pracy kompetencje. Pamiętać przy tym należy, że niektóre zajęcia wymagają ukończenia odpowiednich kursów, np. studium rzemiosł artystycznych lub spawalnictwa gazowego i elektrycznego. Osoba, która decyduje się na takie szkolenia, zwykle już wie, gdzie chce w przyszłości szukać pracy.

Świadomy wybór branży, dostosowany do zainteresowań i predyspozycji, jest rozsądnym posunięciem. Zwłaszcza gdy na ślusarza praca czeka niemal wszędzie. Wybór firmy będzie miał wpływ na zakres powierzonych obowiązków, poziom satysfakcji z wykonywanej pracy i, co dla wielu bardzo ważne, wysokość zarobków. A te mogą być mocno zróżnicowane.

Pracować w Polsce czy za granicą?

Wynagrodzenie ślusarza uzależnione jest m.in. od jego doświadczenia zawodowego i wykształcenia, a także od wielkości firmy, w której jest zatrudniony i regionu, w którym pracuje. Nie tylko w Polsce jest dla dobrego rzemieślnika praca. Ślusarz równie dobrze może znaleźć zatrudnienie poza granicami kraju. Na polskich specjalistów otwarte są zwłaszcza rynki zachodniej Europy. Duże zapotrzebowanie w tym zakresie zgłaszają Niemcy oraz kraje skandynawskie i to tam ślusarz może znaleźć zatrudnienie stosunkowo szybko. Najlepiej w tym celu skorzystać z pomocy agencji pracy.

Wiele osób decyduje się na podjęcie pracy za granicą, gdyż umożliwia to uzyskanie wyższych zarobków. Jeśli do tego ślusarz zna język obcy – jego wynagrodzenie może być nawet kilkukrotnie wyższe niż to, jakie z reguły zaoferuje mu polski pracodawca. Zanim jednak decyzja o wyjeździe zarobkowym zapadnie, warto dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw. Może się okazać, że długa rozłąka z rodziną jest zbyt wysokim kosztem pracy za granicą. Na szczęście osoby, które dojdą do takich wniosków i tak mogą być spokojne o pracę – ślusarza chętnie zatrudni wiele polskich firm.