Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez POLAND WORKFORCE  SP. Z O.O. S.K.A., agencję pracy tymczasowej, zarejestrowaną w KRAZ pod numerem 8845 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Nenckiego 136A.

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej i zawiera oferty pracy oraz informacje związane z poszukiwaniem zatrudnienia.
  2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne.
  3. Korzystanie z usługi Newsletter POLAND WORKFORCE jest dobrowolne i bezterminowe.
  4. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania klikając link rezygnacji dołączany do każdego newsletter’a.
  5. POLAND WORKFORCE ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian.