raport z rynku pracy

Optymizm na rynku pracy: bezrobocie stale maleje

Stopa bezrobocia od początku roku zmalała wg danych GUS z poziomu 14% do 12% na koniec czerwca. Oznacza to, że w ciągu pół roku liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o ponad 350 tys. Dodatkowo, liczba bezrobotnych w czerwcu była najniższa od dwóch lat: w urzędach pracy zarejestrowanych było 195 tys. osób mniej niż w czerwcu 2012 r. Ten pozytywny trend zdaniem wiceministra pracy Jacka Męciny może się utrzymać nawet do października.

Spadek bezrobocia w porównaniu do maja tego roku zarejestrowano we wszystkich województwach, największe w lubuskim i zachodniopomorskim – po 4,8%, pomorskim – 4,6% oraz wielkopolskim – 4,3%. Niższa stopa bezrobotnych jest skutkiem wyrejestrowania się osób z urzędów pracy, ale także tym, że zgłasza się do nich coraz mniej osób poszukujących zatrudnienia.

Wg szacunkowych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w lipcu stopa bezrobocia spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 punktu procentowego, a liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 33,1 tys. osób i wyniosła 1879,5 tys. Jest to 200 tys. mniej osób bez pracy niż przed rokiem.

Resort Pracy przypomina także, że od 27 maja br. bezrobotni mają możliwość korzystania z nowych form wsparcia, takich jak: bony na szkolenie i staże, pomoc finansowa dla osób zmieniających miejsce zamieszkania ze względu na podjęte zatrudnienie, a także pożyczki i dotacje na założenie firmy. Więcej informacji na temat wsparcia na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl