Jak się zmienia polska emigracja?

Według danych GUS na emigracji zarobkowej jest już ponad 2 mln Polaków. Spośród tych, którzy zostali, niemal 80% myśli o wyjeździe za granicę. Co sprawia, że tak chętnie wyjeżdżamy do pracy na terenie innego kraju? Gdzie najchętniej poszukujemy zatrudnienia?

Gdzie za granicą jest praca?

Niemcy, Anglia i Holandia to te państwa UE, które wybieramy najczęściej jako kierunek emigracji zarobkowej. Jednocześnie z tych państw płynie do Polski najwięcej ofert pracy. Poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego, nieruchomości, przemysłu ciężkiego oraz spedycji. Branża budowlana w dalszym ciągu uchodzi za najpopularniejszy sektor, w którym jest praca za granicą. Wykończenia, układanie paneli, płytek, czy malowanie są usługami, na które odnotowuje się niesłabnący popyt.

Warunki pracy za granicą

Jeszcze do niedawna jednym z najczęstszych powodów, dla którego Polacy decydowali się wyjeżdżać do pracy za granicą, były kwestie zarobkowe. Większa pensja, przy takim samym nakładzie pracy i bardzo często lepszych warunkach zatrudnienia, skutecznie zachęcała do przeglądania zagranicznych ofert. Obecnie specjaliści mówią o kolejnej fali emigracji, która jest wynikiem pogarszającej się sytuacji na polskim ryku pracy oraz brakiem perspektyw dla młodych ludzi kończących studia.

Na krótko, a potem na zawsze

Jakie jeszcze zmiany możemy zaobserwować przyglądając się polskim emigrantom? Przede wszystkim wyjeżdża coraz więcej wysoko wykwalifikowanych specjalistów. O ile tuż po wejściu Polski do UE emigrowali głównie fachowcy budowlani, wykonujący prace wykończeniowe czy usługi remontowe, o tyle obecnie na wyjazd decydują się lekarze, informatycy oraz inżynierowie.

Kolejnym zjawiskiem, jakie obserwują specjaliści jest brak chęci powrotu emigrantów do kraju, nawet gdy warunki ekonomiczne na to pozwalają. Początkowo Polacy wyjeżdżali na miesiąc – dwa, wracali do kraju i znowu wyjeżdżali. Od niedawna Polacy jadą za granicę z myślą, aby się tam osiedlić, znaleźć legalne zatrudnienie i założyć rodzinę. Nie biorą tym samym pod uwagę możliwości powrotu do Polski. Emigranci z naszego kraju coraz częściej podkreślają, że czynnikami decydującymi o wyjeździe są już nie tyle pieniądze, co chęć stabilizacji, wyższej kultury pracy oraz życia w lepszych warunkach.