Imigranci szansą na zwiększenie konkurencyjności UE

Pomimo dużego bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – organ wspierający Komisję Europejską w promocji kształcenia i szkolenia zawodowego – zaznacza, że aż 40 proc. pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. W czym tkwi problem? W braku odpowiedniej liczby wykwalifikowanej siły roboczej.

Do 2015r. popyt na pracowników z wyższych wykształceniem wzrośnie do 23 %, a na tych z najsłabiej wykształconych do 24 %. Na takie szacunki Komisja Europejska znajduje jednak rozwiązanie: potrzeba nam więcej imigrantów spoza UE, by sprostać tak dużemu zapotrzebowaniu w krajach członkowskich. Jest to związane z ułatwieniem uznania zagranicznych kwalifikacji oraz organizowaniem kursów językowych w krajach przyjmujących dodatkowych pracowników-imigrantów.

Ten przyszły plan komentuje komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilia Malmström: „Zasadnicze pytanie nie dotyczy potrzeby migracji, lecz wykorzystania jej w jak najbardziej skuteczny sposób. Aby czerpać korzyści z migracji, potrzebujemy otwartych, przejrzystych i realistycznych strategii politycznych opartych na integracji i silnym przywództwie politycznym”.

Skuteczniejsze systemy zarządzania migracją zarobkową mogą znacznie zmniejszyć niedobór pracowników, choć nadal pozostaje kwestia niechęci zatrudniania migrantów przez pracodawców. Co więcej, gdyby oni już teraz wykorzystywali w pełni możliwości migrantów, konkurencyjność Europy oraz jej sytuacja gospodarcza byłaby lepsza.

W planach Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego te relacje mają się zmienić poprzez projekty integracji społecznej i międzykulturowej oraz lepszy system identyfikacyjny potencjalnych pracowników.