porady praca za granicą

Czy po okresie pracy za granicą przysługuje emerytura?

Pracowałeś przez jakiś czas w innym kraju i zastanawiasz się, czy w związku z tym przysługuje Ci tamtejsza emerytura? A może obawiasz się, że przez wakacyjne wyjazdy zarobkowe Twoje świadczenia wypłacane przez polski ZUS będą mniejsze? Ten artykuł pomoże Ci usystematyzować wiedzę w temacie praca za granicą a emerytura.

Na początku chcielibyśmy rozwiać wszelkie obawy – przy obliczaniu wysokości świadczenia emerytalnego bierze się pod uwagę wszystkie przepracowane lata, niezależnie od kraju, w którym odbywało się pracę. Dzięki temu, że Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, możemy zliczać okres zatrudnienia, które miało miejsce we wszystkich państwach Unii, a także w Norwegii, Szwajcarii, Islandii a nawet Liechtensteinie. Polska jest również sygnatariuszem umów¬ w dziedzinie ubezpieczeń społecznych z takimi krajami jak Australia, USA, Kanada, Ukraina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina.

Zasady przyznawania emerytury są ustalane indywidualnie przez każdy kraj członkowski – zazwyczaj jednak zależą od wieku lub stażu pracy osoby starającej się o świadczenie.

Praca za granicą a emerytura – najważniejsze informacje

Jeżeli osobie ubiegającej się o emeryturę w Polsce brakuje lat stażu pracy odbywanej na terenie naszego kraju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wliczyć do okresu zatrudnienia również czas, w którym pracownik odprowadzał składki emerytalne na terenie innych państw-sygnatariuszy międzynarodowej umowy. W praktyce oznacza to, że jeżeli dana osoba przepracowała w Polsce zaledwie 15 lat, ale w międzyczasie była przez 10 lat legalnie zatrudniona na terenie Niemiec, Francji czy Stanów Zjednoczonych, ZUS doda do siebie te okresy i na tej podstawie wyliczy staż pracy wynoszący 25 lat. Będzie on stanowił punkt odniesienia do ustalenia kwoty emerytury za okres przepracowany jedynie w Polsce. Dzięki opisanym wyżej sposobom wyliczeń stażu pracy wszelkie obawy związane z tematem „praca za granicą a emerytura” przestają mieć uzasadnienie.

Co równie istotne, dzięki odpowiednim przepisom o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, emeryt ma prawo nie tylko do świadczenia przysługującego mu za pracę w Polsce, ale również do ubezpieczenia wypracowanego za granicą. Wysokość świadczenia jest przy tym obliczana według zasady proporcjonalności. W praktyce oznacza to, że wielkość emerytury będzie zależała od długości okresów ubezpieczenia w danych krajach i kwoty odprowadzanych tam świadczeń.