raport z rynku pracy

Bezrobocie w Polsce – trend spadkowy utrzymany

Spadek stopy bezrobocia we wrześniu był największy od 7 lat. Od momentu wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2007 r. w miesiącach powakacyjnych bezrobocie nigdy nie malało. Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie spadło w tym miesiącu do poziomu 11,5 %. Pozytywne wyniki odnotowano także w urzędach pracy, gdzie zarejestrowano rekordowy wynik zgłoszonych przez firmy miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, wynoszący 115 tys. ofert.

Nieprzerwany spadek bezrobocia od początku roku daje nadzieję, że ożywienie na rynku pracy nie było chwilowe, a jest faktem. Sezonowe zmniejszenie bezrobocia rejestrowane co roku w wakacje, w poprzednich latach kończyło się wraz z wrześniem, kiedy stopa bezrobocia albo się zwiększała bądź pozostawała bez zmian. W tym roku, w porównaniu do sierpnia liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wrześniu o 30 tys. osób, a od początku roku już o 437 tys.

Optymizm budzi także fakt, że spadek stopy bezrobocia został odnotowany we wszystkich województwach, największy w lubuskim, opolskim i świętokrzyskim – o 0,3 pkt. proc. Oprócz tego we wrześniu firmy zgłosiły do urzędów pracy o 23 % więcej miejsc pracy niż w sierpniu i 57 % więcej niż we wrześniu rok temu. Takiego wyniku nie było od 2001 roku, kiedy MPiPS zaczęło prowadzić tego typu statystyki.

Stałe zmniejszenie bezrobocia od 8 miesięcy oraz wzrost liczby ofert pracy we wrześniu, pokazuje, że trend spadkowy może utrzymać się także w październiku. Szacuje się także, że a na koniec roku bezrobocie nie powinno przekroczyć 12 %.