Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na realizację usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu prototypu systemu do elektronicznego, wirtualnego testu spawania.

Wszystkie szczegóły konkursu dostępne są w dokumentach do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1

Konkurs ofert odbywa się w związku z zamiarem uczestnictwa firmy POLAND WORKFORCE w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.


Aktualizacja z dnia: 18-07-2017

Informujemy, że w przewidzianym terminie składania ofert tj do dnia 17.07.2017, wpłynęła jedna oferta konkursowa z Politechniki Wrocławskiej.