Szukam pracy tymczasowej – rekrutacja krok po kroku

Podejmowanie pracy tymczasowej, zwłaszcza w sezonie wiosenno- letnim, jest coraz bardziej popularne. Zatrudnienie oferowane przez agencję pracy tymczasowej, oprócz dodatkowego źródła dochodu, pozwala także na zgromadzenie wartościowego doświadczenia. Aplikując na tego typu stanowiska warto zapoznać się z prowadzonym przez agencje procesem rekrutacji.

Wiosna i lato to idealny okres na poszukiwania pracy tymczasowej. Praca sezonowa (np. w ogrodnictwie czy budownictwie) może stanowić uzupełnienie domowego lub studenckiego budżetu. Może także stać się początkiem dłuższego zatrudnienia i być wstępem do dalszej kariery zawodowej.

Z roku na rok popularność pracy tymczasowej rośnie. Poszukujący pracy coraz chętniej decydują się na podjęcie tej formy zarobkowania,  tym bardziej, że procedury rekrutacji i zatrudnienia stosowane przez agencje pracy tymczasowej (APT) są jasne i przejrzyste. Ich celem jest przede wszystkim stworzenie korzystnych warunków pracy rekrutowanym pracownikom. Aplikując na stanowisko oferowane przez APT warto dowiedzieć się, jak przebiega typowy proces rekrutacji. Znajomość poszczególnych etapów pozwoli na lepsze przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej i otrzymanie pracy.

Poszukiwanie ofert pracy

Poszukiwanie pracy tymczasowej najlepiej rozpocząć od przejrzenia portali z ogłoszeniami pracy. Większość agencji pracy tymczasowej regularnie zamieszcza swoje oferty w tego typu serwisach. Portale
z ogłoszeniami pozwolą na zorientowanie się w bieżącej sytuacji na rynku pracy tymczasowej. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy mogą dodatkowo przeglądać tablice ogłoszeń – agencje chętnie podejmują współpracę z urzędami i poszukują tam przyszłych pracowników.

Po informację warto też sięgnąć do źródła – zazwyczaj APT w pierwszej kolejności umieszczają aktualne oferty pracy na swoich stronach internetowych. Niewykluczone, że to właśnie tam znajdziemy to, czego szukamy.

Co ciekawe, agencje aby dotrzeć ze swoimi ofertami pracy do jak największej grupy osób,  aktywnie poszukują kandydatów „w terenie”, poza biurami swoich oddziałów. Chcąc zachęcić do udziału
w rekrutacji, organizują spotkania w różnych miastach Polski,  a specjalne autobusy tzw. mobilne biura rekrutacyjne jeżdżąc po całym kraju, pozwalają na przeprowadzenie rekrutacji również w mniejszych miejscowościach.

Weryfikacja agencji

Przed nawiązaniem współpracy z daną agencją warto ją sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Tylko agencje posiadające aktualny wpis w KRAZ prowadzonym przez Marszałków Województw działają zgodnie z prawem i mogą świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Rejestr jest jawny i dostępny w Internecie na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

Krok 1: złożenie CV

Preferowanej przez nas pracy możemy szukać na dwa sposoby: odpowiadając na ofertę oficjalnie opublikowaną przez APT lub spontanicznie przekazując swoje CV agencji. Możemy dostarczyć je osobiście lub przez formularz on-line, który często dostępny jest na jej stronie internetowej. W chwili przesłania swojego zgłoszenia do bazy agencji, jesteśmy na bieżąco informowani o nowych ofertach pracy za pomocą newslettera lub poprzez kontakt telefoniczny ze strony agencji. Od jakiegoś czasu popularna staje się także prostsza i szybsza metoda informowania o propozycjach zatrudnienia tymczasowego:

Praktykujemy przesyłanie kandydatom sms-ów z aktualnymi ofertami pracy . To sprawdzony przez nas sposób informowania ich o pojawiających się możliwościach zatrudnienia i jednocześnie natychmiastowa możliwość reakcji ze strony zainteresowanych pracą. Stawiamy również na polecenia. Wśród osób znajdujących się w bazie naszej agencji prowadzimy program rekomendacji kandydatów. Osoba polecająca kandydatów spoza naszej bazy otrzymuje dodatkowe gratyfikacje – wyjaśnia Seweryn Leszczyński – Manager Dz. Rekrutacji POLAND WORKFORCE.

Krok 2: rozmowa telefoniczna z rekruterem

Przekazane przez nas dokumenty aplikacyjne analizowane są pod kątem dostosowania do aktualnych ofert pracy. Jeśli nasze CV spełnia wymagane kryteria, rekruter z agencji tymczasowej przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną. W jej trakcie sprawdza informacje zawarte w naszych dokumentach rekrutacyjnych,   pyta o dyspozycyjność oraz zainteresowanie ofertami pracy.

Jeśli znajomość języka obcego jest warunkiem wymaganym na dane stanowisko, rekruter podczas rozmowy może także zadać pytanie w tym języku, które ma na celu sprawdzić umiejętności komunikacyjne kandydata – tłumaczy Seweryn Leszczyński.

 

Krok 3: spotkanie rekrutacyjne

Jeśli po wstępnej rozmowie telefonicznej kandydat wykazał zainteresowanie zaproponowaną ofertą pracy, zostaje zaproszony na spotkanie rekrutacyjne do biura agencji. W przypadku znacznej odległości dzielącej go od jej siedziby, aby nie narażać go na koszty, agencje pracy tymczasowej, w tym agencja Poland Workforce Sp. z  o.o., mogą prowadzić rozmowę video poprzez komunikator Skype.

 

 

Aby spotkanie rekrutacyjne przebiegło pomyślnie, trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim, w myśl zasady „jak cię widzą, tak cię piszą” warto zadbać o właściwy ubiór. Strój powinien być skromny, niewyzywający, w kolorach stonowanych.

Kategorycznie nie można przychodzić na rozmowę pod wpływem alkoholu. Choć coraz mniej osób dodaje sobie odwagi za pomocą alkoholu tuż przed rozmową kwalifikacyjną, to jednak zdarzają się przypadki, kiedy  kandydaci przychodzą na spotkanie po suto zakrapianej imprezie, zapominając, że alkohol nadal utrzymuje się we krwi. W przypadku, gdy pracownik agencji będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości kandydata,  może poprosić o poddanie się badaniu alkomatem.

Na spotkanie dobrze jest wziąć ze sobą swoje CV oraz (jeśli posiadamy) zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach a także certyfikaty. Ważne, aby w przypadku wyjazdu do pracy za granicę pamiętać o dokumentach poświadczających podleganie w ciągu ostatnich 30 dni pod ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma APT.

Przygotowując się do spotkania można też spróbować przewidzieć ewentualne pytania rekrutera
i przemyśleć na nie odpowiedzi, także w języku obcym, jeśli jego znajomość jest wymagana w ofercie pracy. Część agencji podczas spotkania aranżuje rozmowę telefoniczną z zagranicznym pracodawcą, aby ten bezpośrednio ocenił zdolności językowe kandydata.

Krok 4: testy praktyczne

W trakcie rekrutacji możliwa jest praktyczna weryfikacja umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy.  Niektóre agencje stosują tę metodę przede wszystkim dlatego, aby jak najlepiej dopasować kwalifikacje kandydatów do oczekiwań pracodawcy użytkownika – klienta agencji.

Często podczas rekrutacji sprawdzamy umiejętności praktyczne kandydatów w naturalnym środowisku pracy. W przypadku zawodów niższego szczebla rekrutowani prezentują swoje umiejętności podczas prac fizycznych, takich jak malowanie, murowanie czy sprzątanie. Na spotkanie z rekruterem warto także zabrać zdjęcia i filmy dokumentujące realizację swoich prac – wyjaśnia Seweryn Leszczyński.

 

Krok 5: podpisanie umowy

Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego, kandydat zostaje zaproszony do siedziby agencji w celu podpisania umowy. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że po wstępnym zrekrutowaniu kandydata przez APT, pierwsza umowa podpisywana jest na okres próbny. Okres próbny jest w tym sensie ostatecznym etapem rekrutacji, pozwalającym na weryfikację dopasowania kandydata do oczekiwań
i potrzeb klienta, co wynika z natury pracy tymczasowej jako trójstronnej relacji pomiędzy pracownikiem tymczasowym, agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem.

 

Rekrutacja prowadzona przez agencje pracy tymczasowej nie różni się znacząco od standardowego procesu rekrutacyjnego. Jednak w związku ze specyfiką działania APT i błyskawicznym reagowaniem na pojawiające się oferty pracy, proces rekrutacyjny jest szybki i dynamiczny. Po pozytywnym jego przejściu, wyjazdy do pracy za granicę możliwe są z dnia na dzień. Zostawiając więc swoje CV w bazie agencji, trzeba być przygotowanym na spotkanie rekrutacyjne, nawet natychmiast po kontakcie telefonicznym. Tym samym propozycję pracy możemy otrzymać w przeciągu kilku dni. W dobie wzrastającego bezrobocia warto rozważyć  podjęcie tej formy pracy,  bowiem jest to szansa na legalne zatrudnienie.