raport z rynku pracy

Sytuacja gospodarcza i rynek pracy we Francji

Nie najlepsza koniunktura gospodarcza i rosnące bezrobocie to aktualne problemy Francji, drugiej po Niemczech, największej gospodarki Unii Europejskiej. Na francuskim rynku są jednak przedsiębiorstwa, które chcą aktywnie walczyć z kryzysem i starają się realizować nowe inwestycje. Potrzebują do tego wykwalifikowanych pracowników, których nie zawsze mogą znaleźć u siebie w kraju, dlatego zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów z zagranicy, także tych z Polski.

Wysokie bezrobocie i niskie PKB

Francuska gospodarka już od kliku lat znajduje się w poważnym kryzysie ekonomicznym. Przedsiębiorstwa wykazują minimalny wzrost inwestycji (0,4%) a produkcja przemysłowa jest najniższa od 1995 r. Przekłada się to na niskie PKB. Prognozowany wzrost gospodarczy na 2014 r. wynosi zaledwie od 0,6% do 0,8%. Sytuacja na rynku pracy również nie jest optymistyczna. Poziom bezrobocia zbliża się do rekordowego wyniku z 1997 r., który sięgnął wówczas 11,2%. Mimo zapowiadanej przez prezydenta Francois Hollande walki z brakiem zatrudnienia, nie nastąpiła poprawa wskaźników rynku pracy.  Stopa bezrobocia zamiast spadać, wzrosła i na koniec czwartego kwartału wyniosła 10,2% – uwzględniając terytoria zamorskie. Oznacza to, że brak pracy dotyczy w sumie ponad 3 mln Francuzów. Nieco lepiej stopa bezrobocia kształtuje się w samej Francji kontynentalnej. Wyniosła ona w tym okresie 9,8%. Trzeba jednak zaznaczyć, że Francuzi często nie chcą podejmować się pewnych prac i wolą korzystać ze świadczeń dla bezrobotnych. W takiej sytuacja powstaje luka, którą mogą skutecznie zapełnić pracownicy z zagranicy.

Szansa na pracę dla Polaków?

Aktualna sytuacja we Francji nie sprzyja jednak pozytywnemu postrzeganiu pracowników z zagranicy.  Utrzymujące się wysokie bezrobocie, które nie maleje to negatywna tendencja, która wywołuje populistyczne nastroje. Mimo to do Polskich agencji pracy napływają sygnały od przedsiębiorstw z Francji, że są zainteresowani wykwalifikowanymi pracownikami. Francuskie firmy nie chcąc poddawać się kryzysowi, dążą do uruchamiania nowych inwestycji. Jednak w sytuacji kiedy nie mogą znaleźć odpowiedniej kadry pracowniczej na miejscu, szukają jej w innych krajach m.in. w Polsce. Idealnym rozwiązaniem są dla nich pracownicy tymczasowi. Aktualnie to właśnie Polska jest jednym z liderów w udostępnianiu pracowników do pracy za granicę. W 2013 r. polskie firmy oddelegowały do pracy ok. 341 tys. osób.

Trudności polskich agencji pracy

W obecnej sytuacji politycznej, kiedy coraz częściej do głosu dochodzą osoby niechętnie nastawione do otwartego rynku, świadczenie usług przez polski firmy delegujące jest utrudnione. Muszą się one zmagać z dyskryminującymi praktykami francuskich urzędów administracji publicznej oraz nieprzychylnymi komentarzami opinii publicznej. Pomimo to, zapotrzebowanie na polskich pracowników stale się pojawia, a portale ogłoszeniowe pełne są ofert pracy za granicą publikowanych przez agencje zatrudnienia. Oznacza to, że specjaliści z Polski są wysoko cenieni i mimo przeszkód francuskie firmy chcą, aby to oni dla nich pracowali.

Miejmy nadzieję, że przepisy nowej dyrektywy unijnej dotyczącej delegowania pracowników tymczasowych uregulują wszystkie nieprawidłowości, dzięki czemu polskie agencje pracy i francuskie firmy będą mogły efektywnie współpracować, a pracownicy tymczasowi  swobodnie pracować za granicą.